จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม.บริเวณ ใกล้วงแหวนบางปะอิน ม.1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณ :
119,474.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
119,474.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 10:09:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ต.ค. 2563