จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน ๓๙๕,๐๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วงเงินงบประมาณ :
2,634,983.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,634,983.50 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 10:04:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 พ.ย. 2563