จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 คลองอีจาง – หลุมดิน ตอน1 ที่ กม.95+130 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,442,360.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,440,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 10:22:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2563