จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
วงเงินงบประมาณ :
1,617,840.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,600,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 15:44:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2563