จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้อกระดาษ A4 Idea Work 80gam 500sheets ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
113,827.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
113,827.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 09:16:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2563