จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า ทำสวน รอบๆบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย และหน่วยบริการวังน้ำเขียว (Mobile Office) ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
115,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
5541033
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 19:40:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563