จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ)
วงเงินงบประมาณ :
8,381,611.12 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,381,310.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-16 15:36:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563