จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานปรังปรุงเส้นท่อบริเวณDMA 1ถึงสี่แยกไฟแดงหน้าสำนักงานประปา(ถนนทางหลวงหมายเลข3195 ด้านขวาทาง) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วงเงินงบประมาณ :
295,320.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
295,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
ประภาวัลย์ สุ่มอุดมนพชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 12:47:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563