จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 4 (บริเวณซอยโอภาษี) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
233,444.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
233,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 11:26:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563