จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านรัตนชัย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
ประภาวัลย์ สุ่มอุดมนพชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 11:11:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563