จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 100 มม. ให้ บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด บริเวณบ้านเลขที่ 58/3 ม.2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
210,468.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
210,468.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 11:02:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563