จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ซอยข้างวัดศรีดอนตัน หมู่ 12 บ้านเหล่าพัฒนา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
วงเงินงบประมาณ :
196,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
196,700.00 บาท
ผู้บันทึก :
กนกวรรณ เจริญชนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 09:59:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563