จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณถนนสายบ้านนางทองย้อย พานเพ็ชร หมู่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
252,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
252,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 11:42:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2563