จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร บริเวณหมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
198,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
198,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 11:14:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2563