จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิตของ กปภ.สาขาลาดยาว ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
297,442.88 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
297,442.88 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 10:42:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2563