จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด
วงเงินงบประมาณ :
146,684.16 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
146,684.16 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 10:24:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2563