จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วงเงินงบประมาณ :
128,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
128,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 10:18:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2563