จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานรื้อแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา ที่ กม.5+400 – กม. 6+135 (กปภ.สาขาแม่สอด)
วงเงินงบประมาณ :
226,840.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
226,840.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 09:47:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2563