จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวแดง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 )
วงเงินงบประมาณ :
561,751.36 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
561,751.36 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวมัณฑนา ชานนต์เมือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 16:53:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2563