จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.โชคศิริ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณ :
137,865.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
137,865.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 11:44:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2563