จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 715,275 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
9,870,795.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,870,795.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 14:56:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ต.ค. 2563