จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ นายวิทยา นิมิตสถาพร ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด
วงเงินงบประมาณ :
147,967.54 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
147,967.54 บาท
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 15:40:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ต.ค. 2563