จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายวินิต โล้วโสภณกุล บ้านเลขที่ 90 ซ.5 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
วงเงินงบประมาณ :
284,431.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
256,219.00 บาท
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 13:42:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ต.ค. 2563