จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฟาร์มนาสีนวน) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย)
วงเงินงบประมาณ :
15,262,937.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,147,540.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 13:26:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2563