จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าบ้านติ้ว หมู่ 12,19 (องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา) ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณ :
332,813.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
332,235.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 10:25:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ต.ค. 2563