จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาช่วยพนักงานผลิตน้ำ สถานีสูบน้ำลำตะคอง
วงเงินงบประมาณ :
115,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 13:32:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2563