จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 11 บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.191+650 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณ :
646,280.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
646,280.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 10:45:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ต.ค. 2563