จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว Ø 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.แซ่บู้ แซ่อึ้ง โครงการบรรจงเฮ้าส์บางใบไม้ 2 ซ.กำนันชื่น ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
372,457.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
330,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 13:56:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2563