จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยคุ้มชายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วงเงินงบประมาณ :
258,843.24 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
258,843.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 13:52:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2563