จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563
วงเงินงบประมาณ :
223,071.08 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
223,071.08 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 09:41:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2563