จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คำร้องที่ RQ1125/630007357 โครงการศุภาลัยเบลล่า (ชยางกูร-ขามใหญ่ เฟส 2) ม.10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณ :
1,148,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,148,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางพัชรี พูลผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 16:08:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2563