จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
วงเงินงบประมาณ :
716,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
716,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายณรงค์ น้ำทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-26 19:04:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 มี.ค. 2561