จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซอยมารวย หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
431,210.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
430,140.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 13:18:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2563