จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (เฟส 4) ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
วงเงินงบประมาณ :
333,323.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
333,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 13:13:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2563