จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4,500,000 ลูกบาศก์เมตร
วงเงินงบประมาณ :
47,668,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
47,668,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 13:44:56
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2563