จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ซ่อมท่อประปา ท่อ S ขนาด 1000 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
110,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
110,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 10:44:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2563