จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ซ่อมประตูน้ำและท่อเหล็ก S ขนาด 500 มม. บริเวณทางคู่ขนานพระราม 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
306,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
306,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 10:32:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2563