จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด โครงการไดมอนด์ วิลล์ ศาลายา (เฟส 8) หมู่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วงเงินงบประมาณ :
221,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
221,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 10:16:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2563