จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ซอยหนองโกน้อย 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
วงเงินงบประมาณ :
82,604.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
82,604.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 15:06:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2563