จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส บรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 คน จำนวน 1 ลำ
วงเงินงบประมาณ :
26,750.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
26,750.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 11:10:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2563