จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำปาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.เจ เอ อาร์ จิตต์อารีย์วิลล์ 2 หมู่ 5 ตำบลพิชัย ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วงเงินงบประมาณ :
685,536.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
629,267.00 บาท
ผู้บันทึก :
ฐณัฎ พันธัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 17:41:04
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563