จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ถนนมาลัยรัตน์ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
วงเงินงบประมาณ :
140,277.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
140,277.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 16:58:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563