จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ชลนที ซีวิว จำกัด ม.4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
138,287.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
138,287.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 16:12:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563