จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
8,721,395.55 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,721,395.55 บาท
ผู้บันทึก :
5541033
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 15:32:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563