จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน
วงเงินงบประมาณ :
551,157.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
551,157.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 10:12:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2563