จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช สถานีผลิตน้ำประแสร์ ประจำปี ๒๕๖๔
วงเงินงบประมาณ :
323,234.45 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
323,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 11:35:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2563