จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องเจาะกระแทกทำงานด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
47,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
47,080.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 11:29:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563