จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลแบบแช่ สูบน้ำได้ 14 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 60 ม. จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
214,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
214,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 09:29:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563