จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวย รวย รวย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด โครงการ เดอะ ริช บางแสน ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
251,068.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
251,068.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-05 15:15:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2563