จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด ม.8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
442,159.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
442,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-05 14:37:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2563